Kategori: Yoga

De sex största fördelarna med yoga

Yoga är en holistisk uppsättning övningar eller discipliner för kropp, sinne och ande som har sitt ursprung i Indien och som syftar till att kontrollera och kanalisera energin i kropp, sinne och ande till en enhetlig helhet och uppnå självmedvetenhet utan att använda religion eller ritualer. Den syftar till att uppnå en optimal harmoni mellan…


Yoga och välbefinnande

Yoga är inte bara en ny tidstypisk träningsform. Det är ett uråldrigt system av meditation, fysiska övningar, andningsövningar och traditionell filosofi som grundar sig på hinduismen. Yoga är också en uppsättning andliga, mentala och känslomässiga övningar eller filosofier som har sitt ursprung i det gamla Indien och som är inriktade på att medvetet kontrollera och…